Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Studujte v České republice !

Znáte iniciativu Study in the Czech Republic? Podívejte se, co všechno nabízí.

 

 

 

STUDY IN THE CZECH REPUBLIC

Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky, se od roku 2004 zabývá propagací českého vysokého školství pod značkou Study in the Czech Republic. Iniciativa Study in the Czech Republic cílí především na zahraniční studenty se záměrem představit Českou republiku jako ideální destinaci pro absolvování vysokoškolského studia. Nedílnou součástí iniciativy je také podpora českých vysokoškolských institucí v jejich mezinárodních aktivitách.

 Více informací o iniciativě Study in the Czech Republic naleznete na jejích webových stránkách www.studyin.cz nebo na stránkách DZS. Obsahem webové stránky iniciativy jsou především praktické informace a rady pro potenciální zájemce o studium na českých vysokých školách týkající se např. českého systému vzdělávání, možností získání stipendií, zajímavostí o České republice apod. Nově je na stránce umístěn interaktivní vyhledávací portál studijních programů, díky kterému si potenciální zájemci o studium na českých vysokých školách mohou snadno vyhledat aktuálně nabízené studijní programy dle zadaných kritérií.

Iniciativa Study in the Czech Republic, mimo své další aktivity, organizuje české stánky na zahraničních vysokoškolských veletrzích a zprostředkovává nabídky ke spolupráci jiných vzdělávacích institucí.

 

VÍCE INFORMACÍ

info@studyin.cz
www.studyin.cz
www.facebook.com/studyincz