Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Loos v Plzni (1 - 31.12.2020)

V roce 2020 uplyne 150 let od narození Adolfa Loose (1870¬—1933), celosvětově uznávaného klasika moderní předválečné architektury s moravskými rodovými kořeny, který svým myšlením i samotnými realizacemi ovlivňoval soudobou architekturu a inspiroval pozdější dění a směřování současné architektury v mezinárodním měřítku.

 

Česká centra se rozhodla vzdát Adolfu Loosovi hold samostatným výstavním projektem, který má za cíl představit Loosovu unikátní interiérovou tvorbu, vzniklou v rámci architektova dlouhodobějšího působení v Plzni v první třetině 20. století, která není širší zahraniční veřejnosti příliš známá. Tento významný segment Loosovy tvorby již byl v ČR kontextuálně reflektován výstavou LOOS – PLZEŇ – SOUVISLOSTI připravenou Západočeskou galerií v Plzni. Vybrané interiéry pak byly po renovaci městem Plzeň systematičtěji zpřístupněny prostřednictvím programu Evropského hlavního města kultury, jímž byla západočeská metropole titulována v roce 2015. Projekt Českých center z obou premis vychází a s oběma subjekty navázal komunikaci a spolupráci.

 

Na počátku 20. století byla Plzeň dynamickým průmyslovým městem rakousko-uherské monarchie, což s sebou neslo i existenci významného finančního kapitálu a touhy jeho držitelů po moderním životě zosobněném také kvalitním bydlením. Řada místních úspěšných firem patřila rodinám židovských živnostníků, vzdělané vrstvě s příbuzenským propojením a podnikatelským kontaktům i mimo české země. Právě ve Vídni se Loos seznámil se svými prvními plzeňskými klienty, kteří otevřeli cestu k jeho dalším zakázkám v tomto městě. Jejich otevřenost pro spolupráci s volnomyšlenkářským architektem a zároveň finanční možnosti daly vzniknout dnes již oceňovanému souboru (později revitalizovaných) bytů a interiérů. Ty jsou prvotřídní ukázkou architektova uvažování o modernistickém pojetí životního stylu ukrytého převážně v měšťanských domech eklektických klasicizujících stylů. Zároveň díky charakteru a životním osudům svých majitelů jsou pohnutou výpovědí o socio-kulturních dějinách Plzně i středoevropských zemí. Dotýkají se mj. témat spojených s holocaustem, exilem, komunistickým totalitním režimem a porevolučním obdobím svobodné ČR.

 

   Foto © Pilsen Tourism / Adolf Loos Pilsen

 

Multimediálni výstava představí nejvýznamnější zjištění, k nimž badatelská práce Západočeské galerie v Plzni došla od roku 2010. Smyslem je předně usazení Loosova díla v Plzni do souvislostí. Přiblíženy budou okolnosti vzniku prvních prací už po roce 1907 a klíčový význam širší rodiny Hirschovy a Beckovy a jejich vazby na Vídeň. Pozornost se zaměří také na architektův tvůrčí návrat do Plzně v roce 1927 a práci pro širší rodinu Brummelovu a Semlerovu a také pro manžele Voglovy, Krausovy a četné další investory.  Součástí bude také popis osudů rodin i bytů od roku 1939 až po současnou obnovu a zpřístupnění několika z bytů a navázanou spolupráci s několika rodinami žijícími dnes v Austrálii, Velké Británii a USA.

Projekt vzniká za spolupráce se Západočeskou galerií v Plzni (pod autorským vedením Petra Domanického), a s městem Plzeň, která se kdysi rozhodla Loose přijmout do své historie.

 

Zdravice primátora města Plzeň Martina Baxe

 

 

       Foto © Pilsen Tourism / Adolf Loos Pilsen

 

Foto © Pilsen Tourism / Adolf Loos Pilsen

 

 

 

 

 

 

 

Partneři