Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Odchod velkého autora

České centrum Tel Aviv s hlubokou lítostí přijalo zprávu o úmrtí Arnošta Lustiga - vynikajícího spisovatele světového ohlasu, člověka, který vždy propagoval českou kulturu a byl velkým přítelem Státu Izrael. Kdykoliv ho navštívil, cítil se zde jako doma, jak sám rád říkával. Zůstanou nám krásné vzpomínky nejen na jeho návštěvu zde v létě loňského roku, kdy svým svérázným způsobem zaujal posluchače od Jeruzaléma po Tel Aviv při prezentaci svých dvou knih Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Neslušné sny, které byly přeložené do angličtiny a hebrejštiny. S knihou Františka Steinera Fotbal pod žlutou hvězdou také zavzpomínal na fenomén fotbalu v Ghettu Terezín, který měl tu ohromnou sílu a po dobu zápasu dával vězňům na krátkou chvíli možnost zapomenout na veškeré hrůzy a utrpení. Čest jeho památce!