Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Otevření Českého domu Jeruzalém

Koncem listopadu byl slavnostně zahájen provoz Českého domu Jeruzalém spadající do správy Českých center, která byla pověřena zřízením a koordinací činnosti. Propagace a posilování dobrého jména ČR včetně podpory cestovního ruchu a rozvoje obchodních kontaktů bude v ČDJ probíhat v těsné součinnosti s  vládními agenturami CzechTourism, CzechTrade a CzechInvest. Síť Českých center se tak rozrůstá o další zastoupení a od listopadu letošního roku působí již ve třiadvaceti metropolích na třech světových kontinentech.

Posílení české přítomnosti v Jeruzalémě podpoří rozvoj spolupráce v celém spektru oblastí. O tom svědčí i zapojení významných institucí do jeho přípravy a otevření, především pak Izraelsko-české a Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Na jeho podobě spolupracuje i proslulý izraelský architekt Buki Zuker, kterého svět zná i díky jeho pomoci při obnově Florencie zničené povodněmi v 60. letech minulého století.

Český dům Jeruzalém se nachází ve významné izraelské kulturní a společenské instituci Jerusalem Cinematheque,která je současně jediným sídlem Filmového archivu v Izraeli. Na výzdobě interiéru se podílí renomovaná česká firma Lasvit, dodavatel dvou velkých váz od designéra Arika Levyho „Crystal Rocky“. Obě díla tvoří součást stálé výzdoby ČDJ.

Kulturní aktivity Českého domu v Jeruzalémě započnou již při slavnostním otevření 27. listopadu 2018 instalací výstavy Masaryk and the Holy Land, doplněnou o část expozice z Národního muzea věnovanou rovněž osobnosti T.G.M. V prosinci pak Český dům připravuje koncert Jiřího Stivína na Mezinárodních jazzových dnech v Israel Theatre Jerusalem.

V roce 2019 je v přípravě např. výstava 100 let česko(slovenského) skla přímo v Galerii Cinematheque, výstava faksimilie Strahovského evangeliáře v Jeruzalémě nebo Festival středověké hudby. Nedílnou součástí bude také zapojení do filmových festivalů pořádaných Cinematheque Jerusalem.