Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

"Fragmenty"

České centrum Tel Aviv ve spolupráci s Velvyslanectvím České Republiky zvou na vernisáž vzpomínkové výstavy na počest Ruth Bondyové, která se uskuteční dne 23.listopadu.

Výstava se skládá z textů a korespondence Ruth Bondyové, prací Jiřího Slívy a artefaktů z archívu muzea Beit Terezin. Tato výstava představuje silné napojení Ruth Bondyové s českým židovstvím a holokaustem s odkazem pro současné i budoucí generace.

Na vernisáži bude uvedena nová kniha Ruth Bondyové, „Gravity of humor“ o českém a židovském humoru, ilustrovaná Jiřím Slívou, který jako čestný host a autor ilustrací bude na vernisáži přítomen. Knihu vydalo nakladatelství Kinneret-Zmora publishers.

Kurátorem výstavy je Adi Yekutieli.

 

Dne 23.listopadu 2018, v 11:00 hod.

Beit Terezin, kibutz Givat Haim Ichud

 

 

Partneři akce: Beit Terezin, galerie Givat Haim Ihud, Galerie Zuzu, Velvyslanectví České republiky, České centrum Tel Aviv, Smartwings, obec Emek Hefer a soukromí dárci.