Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

V Izraeli vzpomínají na Václava Havla

26. 10. 2015, Česká centra

V neděli 25. 10. 2015 začíná v Izraeli Týden Václava Havla, jež je vyvrcholením aktivit, kterými si v průběhu letošního roku České Centrum a česká ambasáda v Tel Avivu společně připomínají 25. výročí obnovení česko-izraelských diplomatických vztahů a první návštěvu prezidenta Václava Havla v Izraeli. „Týden“ se bude konat za účasti ministra kultury Daniela Hermana, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. Ministři se v Izraeli, i v návaznosti na návštěvu izraelského prezidenta Ruvena Rivlina v Praze tento týden, rovněž setkají se svými místními protějšky, aby projednali další prohlubování už teď výborné česko-izraelské spolupráce. Na realizaci této rozsáhlé události se kromě zastupitelského úřadu a jmenovitě velvyslance České republiky v Izraeli Ivo Schwarze a ředitele Českého centra v Tel Avivu Lukáše Přibyla podílejí také Jeruzalémská radnice, Izraelsko-česká a Česko-izraelská obchodní komora, Univerzita v Tel Avivu a další partneři. 

 

PIETNÍ AKCE BEZ PATOSU 

Týden Václava Havla zahájí v neděli 25. 10. 2015 v Jeruzalémě divadelní soubor Spitfire Company. Diváci zhlédnou cenami ověnčené představení Antiwords, inspirované slavnou hrou Václava Havla Audience. Den poté bude po Václavu Havlovi slavnostně pojmenován jeden z jeruzalémských parků za přítomnosti jeruzalémského starosty Nira Barkata. Není náhodou, že se nachází nedaleko ulice nesoucí jméno Tomáše Garrigue Masaryka. V chodbě slávy legendárního jeruzalémského hotelu Krále Davida, vedle podpisů těch největších světových státníků, umělců a filmových hvězd, kteří v hotelu také pobývali, pak bude ve stejný den umístěna dlaždice s Havlovým ikonickým autogramem. Série připomínkových akcí bude dále pokračovat v Tel Avivu. Tentokráte však -  s literaturou. Michael Žantovský, nový ředitel knihovny Václava Havla – a bývalý velvyslanec ČR v Izraeli, kterého s Havlem pojilo dlouholeté přátelství, tady představí svou novou knihu Havel. Následovat bude komorní koncert kvartetu České filharmonie určený zejména pro československé rodáky žijící v Izraeli.

 

JEHUDA BAUER PŘEVEZME CENU GRATIAS AGIT

 V rámci slavnostního týdne dojde na další mimořádnou událost. Ivo Schwarz, Velvyslanec ČR v Izraeli spolu s Danielem Hermanem, ministrem kultury ČR, předají cenu Gratias Agit Prof. Jehudovi Bauerovi. Toto vyznamenání každoročně uděluje ministr zahraničních věcí České republiky osobnostem, které se zasazují o prosazování dobrého jména České republiky v zahraničí. Dnes už devadesátiletý historik českého původu Jehuda Bauer se zásadně zasloužil o dokumentaci holokaustu, stejně jako o rozvoj dobrých česko-izraelských vztahů. „Na jaře letošního roku se s Jehudou Bauerem při své návštěvě Izraele potkal i pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a věřím, že to při rozhodování mohlo hrát roli, protože stačí pár minut a uvědomíte si, jak mimořádný člověk pan Bauer je,“ říká Lukáš Přibyl, který Jehudu Bauera na tuto cenu nominoval. 

 

ČTVRTSTOLETÍ VZTAHŮ  

Autorem Lavičky Václava Havla je světově známý architekt a designér Bořek Šípek. Projekt „laviček VH“, zaštítěný Knihovnou Václava Havla, koncipoval s myšlenkou vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu – míst, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů prvního českého prezidenta. Slavnostní odhalení za přítomnosti tvůrce Bořka Šípka i řady významných osobností izraelského kulturního a politického života proběhne v areálu Telavivské univerzity 27. 10. 2015 a nepovedlo by se bez přispění dvou obchodních komor, jak izraelsko-české, tak česko-izraelské.

Většina Izraelců zná jménem jen dva Čechy – Tomáše Garrrigue Masaryka a Václava Havla. Ale zatímco po TGM je v Izraeli pojmenována ulice v každém trochu větším městě, dokonce se po něm jmenuje i jeden kibuc, Havlovo jméno tu doposud oficiálně připomenuto nebylo. Díky iniciativě ředitele ČC Lukáše Přibyla, ambasádě a úsilí velvyslance České republiky v Izraeli Ivo Schwarze se ale podařilo realizovat celou škálu akcí připomínajících jednu z největších osobností našich novodobých dějin. To zapadá i do snahy Českých center vzpomínat na výročí významných českých osobností. Připomenutí Václava Havla a jeho nedožitých osmdesátých narozenin je teď, vedle výročí Karla IV. a Jana Husa, i jedním z hlavních programových bodů sítě Českých center na rok 2016. Akce v Izraeli tak lze považovat za pilotní „díly“ rozsáhlé dramaturgie, které bude možno aplikovat v řadě dalších zemí. „Václav Havel byl první státník osvobozené střední a východní Evropy, který po pádu železné opony volal po narovnání vztahů s židovským státem. Výslovně to uvedl už  ve svém novoročním projevu 31. 12. 1989, hned po svém zvolení prezidentem. Svůj slib splnil  9. února 1990, kdy tehdejší Československo jako první ze zemí bývalého východního bloku znovuobnovilo diplomatické vztahy s Izraelem. V dubnu devadesátého roku sem pak na jedné ze svých vůbec prvních zahraničních cest prezident Havel i zavítal. Vítaly ho tehdy tisíce nadšených lidí. Izraelci si svých skutečných přátel totiž dovedou vážit, a také na ně nikdy nezapomínají “, uzavírá Lukáš Přibyl, ředitel Českého centra Tel Aviv.


Kontakt pro novináře:

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center,
M: 725 890 030, EM: jungwirthova@czech.cz

Stáhněte si tiskovou zprávu zde:

 


ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména českou kulturní scénu. Síť českých center působí ve 22 metropolích a velkých městech na třech kontinentech.