Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.4.2014 - 7.4.2014

Dětská opera Brundibár

Dětskou operu Brundibár hráli dětští vězni v Ghettu Terezín a stala se jedním ze symbolů holocaustu, ale i vítězství dobra nad zlem. Hru nyní nazkoušeli děti v mezinárodní škole v izraelském městě Even Jehuda. Partneři: The Walworth Barbour American International School, Ambasáda USA, ZÚ ČR, Theresienstadt Martyrs Remembrance Association.

České centrum Tel Aviv poprvé představí v Izraeli zpracování světoznámého operního díla. Slavnostní premiéra se uskuteční v izraelském městě Even Jehuda za účasti chargé d’affaires České republiky v Izraeli Karla Pažourka, amerického velvyslance v Izraeli Daniela B. Shapira, izraelského ministra školství Šaj Pirona a dalších významných osobností. Herci a zpěváky v této opeře budou žáci Americké mezinárodní školy sídlící v izraelském městě Even Jehuda. 

Vzácným hostem na slavnostní premiéře opery Brundibár v Even Jehuda bude i poslední dosud žijící dětská herečka Ella Steinová, dnes Ella Weissbergerová, která vystupovala v terezínské opeře, když jí bylo třináct let.  Na premiéru Brundibára přijede Ella Weissbergerová ze Spojených států, kde žije. I po více než sedmdesáti letech Ella Weissbergerová vzpomíná na zvláštní prožitek, kterým pro ní bylo uvedení opery v terezínském ghettu. Zavzpomíná, jak soudržnost a přátelství mohou zvítězit nad zlem a překonat otřesné podmínky, v nichž žily dětští vězňové ghetta.

Data:

 April 1, 2014, 19:00
April 3, 2014, 19:00

Vstupenky:  brundibar.wbais.org/RSVP


BRUNDIBÁR (1943) 
 

Dětskou operu Brundibár napsali hudební skladatel Hans Krása a spisovatel Adolf Hoffmeister v roce 1938. V polovině roku 1941 představení nacvičil Rafael Schächter s několika přáteli jako dárek k padesátinám ředitele sirotčince v Praze na Hagiboru. Architekt František Zelenka vytvořil na jevišti ohradu z prken, na které umístil kulisy postav zvířátek s otvory pro obličeje dětí. V Praze se představení hrálo pouze dvakrát a navíc tajně, protože kulturní činnost byla už v té době Židům zakázaná. V srpnu 1942 Hans Krása odjel s transportem do Terezína, mnozí jeho spolupracovníci a děti ho brzy následovali.
Fotografie dětského souboru z filmu Theresienstadt. (majetek Židovského muzea v Praze)

Rudolf Freundfeld-Franěk přivezl do ghetta klavírní výtah a ujal se vedení zkoušek na půdě Drážďanských kasáren. Do práce neustále zasahovaly transporty. Dětské herce odvezené do koncentračních táborů na východě musely nahrazovat děti z nových transportů. Po více než dvou měsících zkoušení se 23. září 1943 v Magdeburských kasárnách konala premiéra. Opera Brundibár měla velký úspěch a celkem se do podzimu 1944, kdy z Terezína odjížděly poslední transporty, odehrálo asi 55 repríz, tzn. že se hrálo v průměru jedno představení týdně. 
Na jaře 1944 se terezínské ghetto chystalo na návštěvu komise Mezinárodního červeného kříže, která měla zhodnotit jeho funkci "vzorového" ghetta, které "vůdce daroval Židům". Brundibár byl vybrán jako představení, které se komisi předvede. Představení se přestěhovalo do velké sokolovny mimo ghetto, architekt Zelenka, který vytvořil podobnou scénu jako v Praze, dostal materiál na vylepšení kulis a kostýmů - zkrášlení Brundibára se muselo stihnout přes noc. Závěrečné scény Brundibára se ještě v létě 1944 natočily pro propagandistický film Theresienstadt (známějším pod názvem Vůdce daroval Židům město).
Místo konání:
Davey Famiily Performing Arts Center, WBAIS 65 Hashomron Street, Even Yehuda
Datum:

Od: 1.4.2014
Do: 7.4.2014

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 17.7.2014 22:50:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala