Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.10.2017 21:00 - 22:30

Obchod na korze na Mezinárodním filmovém festivalu v Haifě

V rámci festivalové sekce Haifa Classics uvádíme restaurovanou verzi oskarového snímku Obchod na korze, jehož hlavní hrdina neodmítne nabídku stát se v éře fašistického Slovenského státu arizátorem židovského majetku. Je to nemorální rozhodnutí a za takové se platí; nepomůže ani argument, že obyčejný člověk je vždy bezmocný, kterým Tono chlácholí své svědomí.

Děj oscarového dramatu, které MFF Karlovy Vary uvádí ve světové premiéře z nově digitálně restaurované kopie, se odehrává za války. V nedávno ustaveném fašistickém Slovenském státě je s Židy nakládáno podle nacistického plánu. Jeho součástí je i arizace židovského majetku, v rámci níž truhlář Tono Brtko přijme pověření být správcem krámku vdovy Lautmanové. Je to stará paní, nedoslýchavá a žijící ve svém světě, která vůbec nepochopila, jaké peklo se kolem ní rozpoutalo. Tono je vbrzku zasažen její dobrotivostí a bezbranností a nedokáže dát najevo, že má jiný úkol než být jejím pomocníkem. Atmosféra jejich příběhu, dlouho vyplňovaného drobnými nedorozuměními, jež mají nejednou komický ráz, postupně nabývá na dramatičnosti, až vyústí v tragické finále se silným mravním poselstvím. Vdova se v jeho světle stává prototypem nevinné oběti a Brtko, ve filmu omilostněn tím, že si za své selhání uloží nejtěžší trest, představuje kohokoliv z nekonečného zástupu těch, kteří svým slabošstvím a pasivitou otevírají cestu zlu.

O autorech:

Ján Kadár (1918, Budapešť – 1979, Los Angeles) se ještě před válkou začal v Bratislavě věnovat fotografii a filmu. V roce 1952 vytvořil tvůrčí tandem s Elmarem Klosem a věnoval se především režii, s níž se po těžkých začátcích uplatnil i v Kanadě a USA, kam v roce 1968 emigroval. Natáčel pro americkou a kanadskou televizi, z jeho kinodistribučních filmů je nejznámější Anděl Levine (1970) a Co mi otec nalhal (1975). Elmar Klos (1910, Brno – 1993, Praha) projevil zájem o film ještě v němé éře a postupně prošel četnými filmovými profesemi. S Jánem Kadárem spolupracoval sedmnáct let a vytvořili spolu osm filmů. Z trojice jejich vrcholných děl z 60. let byl nejúspěšnější film Obchod na korze (1965), jenž získal roku 1966 Oscara. Po srpnu 1968 byla Klosovi znemožněna jakákoliv filmová činnost a byl vyhozen z FAMU, kde přednášel.

Digitalizovaná kopie filmu Obchod na korze vznikla ve spolupráci Nadace české bijáky a Státního fondu kinematografie, MFF Karlovy Vary, UPP (Universal Production Partners), Elmara Klose (dědice autora), Ivana Šlapety (kameramana) a s finanční podporou Ministerstva kultury.

Místo konání:
Haifa Cinematheque, 142 Hanassi Ave.
Datum:

11.10.2017 21:00 - 22:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 28.9.2017 13:39:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala