Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.5.2015

Polský burekas

Tamara Moyzes a Shlomi Yaffe představí v Jeruzalémě svůj nejnovější společný videprojekt. „Polský Burekas“, odkazující k předválečnému varšavskému jidiš divadlu a k oblíbenému žánru izraelské kinematografie 60. a 70. let, vypráví příběhy známých postav izraelské moderní historie.

 

Tamara Moyzes a Shlomi Yaffe se často ve svých dílech zaměřují na současné kulturní stereotypy a pátrají po jejich stopách ve vizuální kultuře a jazyce. Poukazují na to, jak vnímáme ostatní, a diskutují o významu občanské sounáležitosti, často na základě své vlastní zkušenosti cizinců.

Jejich nejnovější projekt vznikl během jejich umělecké rezidence ve varšavském Muzeu židovské historie. Hlavní inspirací jim bylo předválečné varšavské jidiš divadlo a také oblíbený žánr izraelské kinematografie 60. a 70. let – filmy burekas, expresivní komedie s prvky melodramatu, které líčí vztahy mezi Mizrahi a aškenázskými Židy, v nichž lze vysledovat vlivy jidiš literatury i způsobu, jakým v ní byli zobrazováni sociální rysy obyvatel východoevropských štetlů.

 Moyzes a Yaffe na základě těchto dvou estetických forem – literatury a divadla, stejně jako filmů – vytvořili s použitím 3D animace sérii tří krátkých filmů. V nich vystupují známé postavy z moderní izraelské historie – premiér Jicchak Rabin, jeho vrah Jigal Amir, Mordechaj Vanunu, který vyzradil tajemství izraelského nukleárního programu, a další. Historické události, jejichž aktéry vybrané osobnosti byly, jsou pak pro autory startovací čárou pro vyrovnávání se s otázkou stereotypů a mýtu identity.

 Scénáře filmů tak obsahují další důležité odkazy na Bund (Všeobecný dělnický židovský svaz v Litvě, Polsku a Rusku, založený 1897) a sionismus, ale také kladou otázku po místě Židů v dnešním světě: Oba autory zajímá to, že i když je většina současné židovské identity spojena s dnešním Izraelem dnes, stará evropská města stále nesou její stopy. Tento rozpor vyjádřili odkazem na neexistující historii, kdy jim jako příklad posloužila varšavská jidiš divadla. S interaktivní mapou Varšavy s dobovým umístěním těchto divadel se ptají: „Kde je dnes židovská kultura doma?

Tamara Moyzes

Tamara Moyzes je izraelsko-slovenská politická umělkyně, kurátorka a dokumentaristka žijící a tvořící v Praze. Věnuje se dokumentární tvorbě, videoartu a novým médiím. Tvoří fiktivní videodokumenty, v kterých často využívá parodické postupy a ironii. Usiluje o intervence do veřejného prostoru. Dlouhodobě se zabývá problematikou postavení menšin, xenofobie, rasismu a nacionalismu - např. v izraelsko-palestinském konfliktu a romské problematice -  a dále feminismu a náboženství. Na některých projektech spolupracuje se svým manželem, izraelským umělcem Shlomi Yaffem.

 

 

http://mamuta.org/?portfolio=screening-polish-bourekas

www.tamaramoyzes.info

www.shlomiyaffe.info

 

Místo konání:
Mamuta Art and Video Center, Gedalyahu Alon 14, Tabyeh, Jerusalem
Datum:

19.5.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 1.6.2015 21:25:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala