Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.6.2020

Science Café - Výzkum a inovace v boji s COVID-19

Česká centra uvádějí další ze série Global Science Café: Výzkum a inovace v boji s COVID 19.

 

 

Global Science Café Czech Centres (GSC) je cyklus populárně-vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci, inovátory, ekonomy a dalšími významnými osobnostmi. 

GSC je (v současnosti ve formátu online) pořádaný Českými centry a sdílený v rámci celé sítě. Jde o neformální fórum určené k diskuzi nad současnými vědeckými  
a společenskými otázkami.  

 

Téma GSC 22. 6. 2020: Výzkum a inovace v boji s COVID 19 

 

Science Café / online via Facebook Českých center 
22. 6. v 18 hodin (CET) 

Místo konání: budova ČVUT – CIIRC

Moderace: Petr Kaiser – zvláštní zmocněnec pro vědeckou diplomacii, MZV 

Jazyk: angličtina  

 

Sledujte Global Science Café na stránce Facebook 

FB Stránka akce

 

Hosté:

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. Rektor ČVUT 
V průběhu své kariéry byl Vojtěch Petráček přidělen k řadě předních institucí v České republice i v zahraničí. V roce 2004 nastoupil na Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze. Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a sub atomickou fyziku a je zodpovědný za studium v oblasti experimentální jaderné fyziky. Je vedoucím výzkumného týmu, který pracoval na experimentech ALICE, CBM a AEGIS. V rámci experimentu ALICE získal v roce 1998 cenu Akademie věd České republiky pro mladé vědecké pracovníky za práci na návrhu a implementaci lineárního detektoru křemíku (SDD). Za práci na detektorech byl navíc dvakrát oceněn rektorem ČVUT v Praze. Jeho hlavní oblast vědeckého zájmu je ve fyzice ultra relativistických jaderných srážek a fyzice částic. Od roku 2010 do roku 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum ČVUT v Praze.  

 

Šimon Walzel 
Student magisterského oboru biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze. Člen  
a koordinátor týmu inženýrů v projektu CoroVent, Koordinátor, programátor  
a administrátor při zavádění výuky biomedicínského inženýrství pro University of Health Sciences a Institute of Technology, Kambodža. Věnuje se mj. výzkumu dýchání pod lavinovým sněhem. 

CoroVent

 

David Miklas – Iniciativa Covid 19 

Technologický podnikatel s mnohaletými zkušenostmi. Založil dva startupy, které poté prodal větším společnostem. Během své kariéry byl zodpovědný hlavně za obchodní strategii, rozvoj podnikání a produktový design. Ve své poslední společnosti se zaměřil na výrobu 3D tiskáren, takže má zkušenosti v oblasti rychlého prototypování a výroby. 

Jeho poslední projekt COVMASK dodal českým lékařům, zdravotníkům a nemocnicím více než 22 000 respirátorů. Je vlastníkem společnosti leteckého simulátoru inAero, která provozuje nejlépe hodnocený letový simulátor L410Simulator.cz a provozuje také malou loděnici pro e-čluny KEELCRAFT. 

Podcast s Davidem Miklasem

Příběh masek

 

Pavel Burget, Ph.D. - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT  
Pavel Burget, Ph. D., je vedoucím testovacího pracoviště pro průmysl 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a docentem na katedře řídicí techniky na ČVUT v Praze, FEE. Zabývá se průmyslovými komunikačními a řídicími systémy, optimalizací robotických výrobních buněk a diskrétních událostí. Od roku 2019 je členem výkonné rady Národního centra pro průmysl 4.0 a členem výkonné rady RICAIP – Výzkumného a inovačního centra pro vyspělou průmyslovou výrobu.  

Ochranná maska RP95-M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání:
Datum:

22.6.2020

Organizátor:

Datum: 22.6.2020 14:18:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala