Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.7.2019 - 7.9.2019

Klopýtání zvláštním údolím: Socha a ego v době počítačem generované grafiky

České centrum společně s Centrem pro současné umění v Tel Avivu společně zvou na Výstavu "Klopýtání zvláštním údolím: Socha a ego v době počítačem generované grafiky". Českou Republiku reprezentuje na výstavě Jakub Jansa, Karolína Juříková a Andrea Pekárková. Výstava se zaměřuje na skutečnost, že v současné době člověk tráví více času díváním se na obrazovky, které prezentují digitálně vytvořené snímky než obrazy vytvořené lidskou rukou. Tato nová estetika našeho denního života mění formu a recepci vizuální grafiky. Na základě těchto předpokladů výstava prezentuje tvorbu 30 umělců z celého světa. Mimoto se hosté výstavy mohou těšit i na pestrý doprovodní program ve formě přednášek a workshopů.

 

Jakub Jansa

Jakub Jansa se dlouhodobě zabývá zkoumáním archetypálních jevů a hledáním vztahů mezi světem volně vznikajícím a uměle vytvářeným. Ve své práci volně kombinuje různá media (video, performance, instalace) a s jejich využitím buduje komplexní environmenty. Jeho práce často záměrně balancuje na výrazové hraně. Tím, že nenabízí jednoznačné závěry, vtahuje diváka do hracího pole.

Za svými projekty Jansa jako autor nemizí a naopak s vědomou nadsázkou vstupuje do popředí práce, když se stává ústřední postavou v motivačních seberozvojových videích Spiritual Fitness (2016-17) či průvodcem po Klubu Příležitostí (2017). Jeho práce je často zasazena do světa hlasatelů pokroku a zvyšování efektivity, kde se permanentní revoluce stala každodenní nutností.

Je absolventem ateliéru Supermédií pražské UMPRUM, pod vedením Federica Díaze a Davida Kořínka. Absolvoval stáž v New Yorku (Five-Eleven), rezidenční pobyt ve Švýcarsku (Watch Out, Engstligenalp) a Francii (Ceaac, Strasbourg). Pro české centrum v NY vytvořil sérii výstav “Name of the project is project itself”. Spolupracoval na několika výstavních projektech (Nej Kniha, Malich).

Portfolio

Intagram: jakub.jansa

Kdy: 25.7, v 19:00 diskuze s Jakubem Jansem a Miri Segal v angličtině. Round table “RIP: Rest in Peace or Rest in Power? Mortality (or Lack Thereof) in the Digital Era” 

 

 

Andrea Pekárková

Andrea Pekárková, alias AKA 47 vystudovala Vizuální komunikaci na FUA TUL. V duchu postprodukce pracuje s již existujícím materiálem, pro její práci je typická živelná koláž a výrazná barevnost. Autorka pracuje se současným vizuálním jazykem a vychází z principů reklamy, která v kontrastu se subtilním tématem do díla vnáší dynamiku. Jako videoperformérka působí od roku 2010 a na svém kontě má nespočet spoluprácí s hudebníky, tanečnimi projekty, fashion designéry a dalšími tvůrci. Dav roky doprovázela sférické post-rave uskupeni Lightning Glove. Mezi léty 2012-2017 působila jako VJ v pražském uskupení Lunchmeet label. Štyři roky  s producentem Voodoo cestuje vermírem  a šiří lásku  v podobě AV Projektu Space LOve. Od roku 2018 se věnuje projektu RE:Creation//  Virtual Wellness který propojuje alternativné medicínu se současným vizuálním jazykem.

Cílem projektu Creation/ Wellness je nejenom vlastní umělecká realizace, ale především rozšíření povědomí o širokém repertoáru možností, kterými může každý jedinec adjustovat vlastní existenci.Stěžejním médiem projektu je digitální koláž, hlavním tématem je biospirituální antropologie. Tvůrčí interpretace princípů alternativní medicíny variuje na pomezí pseudoléčení a diverzní umělecké akce. Vzniklý virtualní prostor uvnitř obrazu je vždy léčivý  a balncuje mezi spirituálně-biotickou, korporátní  a uměleckou povahou. 

Instagram : recreationwellness

Video and example of Andrea's work in Prague

 

 

 

Partneři 

  

 

Místo konání:

CCA – Center for Contemporary Art at the Rachel & Israel Pollak Gallery, 2a Tsadok Hacohen St, Tel Aviv

Datum:

Od: 13.7.2019
Do: 7.9.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 7.9.2019 14:15:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala