Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.2.2020 17:00

T.G. Masaryk a židovství

České Centrem Tel Aviv ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Izraeli srdečně zvou na prezentaci jedinečné knihy bývalého velvyslance ČR v Izraeli pana Miloše Pojara „Masaryk a židovství“. Kniha a její vydání v anglickém překladu představí veřejnosti bývalý velvyslanec ČR v Izraeli pan Tomáš Pojar.


 

T.G. Masaryk a Židovství

Miloš Pojar

Kniha poskytuje souhrnný pohled na vztah Tomáše Masaryka k Židům a židovské otázce v českém i evropském kontextu a také na poměr významných židovských osobností k Československu a k Masarykovi zvláště. Pokouší se zachytit vývoj a proměny Masarykových názorů na Židy a židovství od raného mládí a popsat klíčové události, které utvářely Masarykovy postoje. Práce je rozdělena do deseti kapitol, sledujících Masarykovo mládí a studia ve Vídni, jeho působení do první světové války (včetně hilsneriády), Masarykův postoj k marxismu a jeho názory na řešení sociální otázky, jeho vztah ke křesťanství a judaismu. Zvláštní pozornost je věnována postavení Židů v českých zemích od dob josefínských reforem a poměru T. G. Masaryka k sionistickému hnutí, stejně jako k českožidovskému hnutí a problému asimilace vůbec. Závěrečné kapitoly se věnují situaci Židů v první republice, prezidentově cestě do Palestiny v roce 1927 a v přehledu také zájmu T. G. Masaryka o některé významné židovské osobnosti, jakož i názory těchto učenců a politiků na Masaryka a jeho působení v průběhu několika desetiletí.

 

 

 

Tomáš Pojar

je český diplomat, bezpečnostní analytik a prorektor soukromé vysoké školy CEVRO Institut. Tomáš Pojar působil v nevládní humanitární organizace Člověk v tísni, dále působil na českém ministerstvu zahraničních věcí, V letech 2010 až 2014 zastával pozici velvyslance České republiky v Izraeli. Od dubna 2014 je prorektorem soukromé vysoké školy CEVRO Institut.

 

 Kdy: 11.11 2020 v 17:00

Kde: Velvyslanectví ČR, Zeitlin St 23, Tel Aviv

V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti na adresu veronika_sido@mzv.cz 

 

 

 

Partneři

 

           

 

Místo konání:

Zeitlin Street 23
6495518 Tel Aviv
Izrael

Datum:

11.2.2020 17:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 11.2.2020 14:11:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala