Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.8.2019 - 30.8.2019

Výstava Fotografií: Sametová Revoluce 1989

K 30. výročí sametové revoluce pořádá České centrum Tel Aviv fotografickou výstavu kurátorky Dany Kyndrové, která zachycuje významné okamžiky z doby před a těsně po sametové revoluci v Československu.

Výstava zahrnuje 30 fotografií 15 předních českých fotografů, kteří zachytili přelomové okamžiky našich novodobých dějin, kdy po 40 letech skončila v zemi komunistická diktatura: demonstrace proti totalitnímu režimu v roce 1988, Palachův týden v lednu 1989 a 17. listopad 1989, respektive emotivní atmosféra nadšení, které následovalo. Součástí výstavy je i soubor fotografií z odchodu sovětských vojsk z území Československa v letech 1990-1991, který sametovou revoluci završil.

Kurátor: Dana Kyndrová

Úvodní text: Dr. Jiří Suk, historik Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Autoři fotografií: Radek Bajgar, Radovan Boček, Karel Cudlín, Přemysl Hněvkovský, Lubomír Kotek, Jaroslav Kučera, Michal Krumphanzl (ČTK), Dana Kyndrová, Petr Matička (ČTK), Roman Sejkot, Jan Šibík, Jan Šilpoch, Pavel Štecha, Jiří Všetečka, Miroslav Zajíc.

Dana Kyndrová (1955)

Vystudovala francouzštinu a ruštinu na Filozofické fakultě UK v Praze (1979). Deset let působila na katedře jazyků strojní fakulty ČVUT a po listopadu 1989 na katedře jazyků AMU. Od roku 1992 je volnou fotografkou. Žije v Praze. Fotografovat začala v osmnácti letech a věnovala se vždy černobílé humanistické fotografii. Uspořádala řadu výstav doma i v zahraničí a vydala osm autorských publikací: Nepolepšitelná víra v lepší budoucnost (1998), Per musicam aequo (1998), Žena mezi vdechnutím a vydechnutím (2002), Odchod sovětských vojsk z Československa (2003), Podkarpatská Rus (2007), Algerie-Togo (2009), společně se svoji matkou Libuší,  Rituály normalizace / Československo 70. - 80. let (2011) a Rusové… jejich ikony a touhy (2015).

Získala řadu ocenění ve fotografických soutěžích: 1995-1999 Czech Press Photo (celkem
7 cen), 1998 - hlavní cena v národním kole Fujifilm Euro Press Photo Awards (reprezentovala ČR v únoru 1999 na evropském kole v Londýně), 2006 – Grant hlavního města Prahy (za soubor fotografií z ruské pravoslavné pouti), v rámci kterého zachytila život pražských bezdomovců. Kromě své vlastní fotografické tvorby se začala v posledních letech věnovat i kurátorské a organizační činnosti v oblasti fotografie. Je autorkou monografie Miloně Novotného (2000), publikace 1945 Osvobození…1968 Okupace / Sovětská vojska v Československu (2008) a Jan Palach 16.-25. 1. 1969 (2009). Za tuto kurátorskou činnost ji Asociace českých profesionálních fotografů udělila titul „Osobnost české fotografie 2008“. 

 

Jiří Suk (1966)

Vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Zabývá se dějinami komunistického režimu po únoru 1948, intelektuálním a politickým dědictvím disentu a postkomunistickou transformací po listopadu 1989. Vedle pramenných edic, dílčích studií a kapitol v monografiích napsal knihy Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize 1989/1990 (2003, 2009); Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989 (2013) a Veřejné záchodky ze zlata. Konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu (2016). Společně s Kristinou Andělovou připravil k vydání mezinárodní sborník Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných (2016). Anglická mutace sborníku vyšla v květnu 2018 v revue East European Politics and Societies.

 

  
  

 

 

Kdy: 12 - 25.8. 2019, otevřeno nedělě-pátek 10:00-24:00, v sobotu 11:00-24:00

Kde: Cinematheque Tel Aviv, HaArba st.5

Vstup volný

 

 

Partneři

     

Místo konání:

Cinematheque Tel Aviv

Datum:

Od: 12.8.2019
Do: 30.8.2019

Organizátor:

České centrum

Datum: 30.8.2019 12:19:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala