Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.5.2010 0:00 - 30.5.2010 0:00

Židé v boji a odboji

Dne 4. května 2010 proběhlo slavnostní otevření Českého centra Tel Aviv za účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí pana Jana Kohouta vernisáží výstavy Židé v boji a odboji - Rezistence československých Židů v letech druhé světové války.

Výstavu zahájil její iniciátor a patron, pan Tomáš Jelínek, společně s kurátorkou výstavy, PhDr. Zlaticou Zudovou-Leškovou, CSc. z Historického ústavu AVČR.

Slavnostního otevření se též zúčastnil Generální ředitel Českých center, pan Michael Pospíšil, pánové Jindřich Heřkovič, Místopředseda SŽVO, člen Výboru obce legionářů; Jiří Kafka a Viktor Schwarcz – českoslovenští odbojáři.

 

 

Nastolené utrpení Židů v letech 1938–1945, završené tragédiemi ve vyhlazovacích táborech, doposud zastiňuje skutečnost, že českoslovenští Židé se nepoddali údělu pronásledované komunity a přes stupňovaný teror se zapojili do odboje v Čechách, na Moravě na Slovensku. Tisíce z nich – ženy i muži – se při první příležitosti staly příslušníky československé armády a se zbraní v ruce bojovaly proti nacismu a fašismu na všech frontách druhé světové války.

 

Při zahájení výstavy byla též prezentována kniha Kniha Židé v boji a odboji – sborník, sestavený ze 40 příspěvků účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 17.–18. října 2006 v Praze upozorňuje na dosud méně známou a jen málo akceptovanou skutečnost, že Židé, a tedy i českoslovenští Židé, se osudu holocaustu v letech 1939–1945 nejen bránili, ale rovněž proti němu se zbraní v ruce aktivně bojovali. Sestavovatelka práce Zlatica Zudová-Lešková představuje v předmluvě projekt stejnojmenného názvu, přičemž sborník je konkrétním výsledkem nejen vědeckého úsilí českých a slovenských historiků, ale prostor v něm je dán i přímým aktérům rezistence. Studie přispěvatelů a reminiscence účastníků dokládají odboj a boj Židů nejen na území protektorátu a slovenského státu, ale rovněž mimo československé území. Ani jedna z prací přitom nepomíjí fakty Šoa. A tedy nechybí ani práce o odboji v podmínkách zcela specifických – v nacistických vyhlazovacích táborech. Další část sborníku pojednává o židovských příslušnících v československé zahraniční armádě a v 1. československé armádě na Slovensku. Snad poprvé česká a slovenská historiografie pojala odboj a boj Židů nejen z pohledu československého (českého a slovenského), ale rovněž reflektuje na široké a roz-ložité souvislosti galutu, přičemž akceptuje mnohovrstevnatý ideový vývoj československé židovské komunity, včetně sionismu. Studie předkládají nejen fakta, které nejvíce ovlivnily odboj a boj československých Židů, ale též mapují činy protagonistů po válce a podávají stav pramenné a historiografické základny rezistence Židů na prahu třetího tisíciletí. Sborník je doplněn bohatým fotografickým materiálem za každou z jeho čtyř částí. Celkově je v sborníku zveřejněno 200 fotografií.

 

 

Místo konání:

Zeitlin Street 23
6495518 Tel Aviv
Izrael

Datum:

Od: 4.5.2010 0:00
Do: 30.5.2010 0:00

Organizátor:

České centrum

Datum: 11.5.2010 0:00:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala