Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kultura

České centrum Tel Aviv je výrazným zástupcem na kulturní izraelské scéně. Pořádáme a zprostředkováváme výstavy, filmové přehlídky, koncerty, divadelní a taneční představení, literární čtení a přednášky. 

Výstavy - České centrum Tel Aviv představuje především současné výtvarné umění, díla českých fotografů a nové vizuální umění. Zcela specifickou kategorií je česká architektura, jež má v Izraeli své nezastupitelné místo a dlouhou tradici.

 

Film - filmový program je dlouhodobě jednou z hlavních složek programu ČC TA. Izraelskému publiku představujeme filmy ze všech oblastí kinematografie, představujeme jak známé české autory, tak i nové tváře a zaměřujeme se i na nová audiovizuální média. Naším pilotním projektem je každoroční přehlídka českých filmů s dlouholetou tradicí Czech Film Week, jež putuje po cinematékách celé Izraele.

 

Hudba - České centrum se zaměřuje především na současnou hudbu. Pořádáme koncerty jednotlivců, malých těles, ale i velkých orchestrů ve spolupráci s dalšími partnery. 

 

Divadlo a tanec - prezentace české divadelní a taneční scény v Izraeli je samozřejmou součastí programu. V Izraeli je řada festivalů zaměřených na divadlo a tanec a České centrum je pravidelným spolupořadatelem. 

 

Známí historici, politologové, sociologové a jiné osobnosti veřejného života debatují během přednášek na aktuální a především zajímavá témata ze současnosti a minulosti.

 

Vstup  - na kulturní akce pořádané Českým centrem Tel Aviv je vesměs volný

 

 


Naši partneři


The Jewish Comminuty of Prague
Czech Tourism


FilmTheatre, Dance, MusicVisual Arts, Architecture