Kultura

České centrum Tel Aviv je výrazným zástupcem na kulturní izraelské scéně. Pořádáme a zprostředkováváme výstavy, filmové přehlídky, koncerty, divadelní a taneční představení, literární čtení a přednášky.

Výstavy

České centrum Tel Aviv představuje především současné výtvarné umění, díla českých fotografů a nové vizuální umění. Zcela specifickou kategorií je česká architektura, jež má v Izraeli své nezastupitelné místo a dlouhou tradici.

Film

Filmový program je dlouhodobě jednou z hlavních složek programu České centra Tel Aviv. Izraelskému publiku představujeme filmy ze všech oblastí kinematografie, představujeme jak známé české autory, tak i nové tváře a zaměřujeme se i na nová audiovizuální média. Naším pilotním projektem je každoroční přehlídka českých filmů s dlouholetou tradicí Czech Film Week, jež putuje po cinematékách celé Izraele.