Vzdělávání

Řada akcí Českého centra má výchovně vzdělávací charakter, pravidelnou spoluprací s řadou vysokých, odborných a uměleckých škol již vznikla řada akcí. Rovněž podporujeme rezidenční pobyty mladých umělců v Izraeli.

České centrum momentálně nenabízí jazykové kurzy češtiny. V případě zájmu o studium českého jazyka a studium v České republice nás neváhejte kontaktovat.

Online kurzy češtiny pro cizince

Na stránkách Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP) naleznete informace k online kurzům češtiny pro cizince.

  • online kurzy pro ty, kteří nemají možnost navštěvovat prezenční kurzy nebo chtějí studovat odkudkoli, kdykoli a vlastním tempem prostřednictvím internetu
  • interaktivní multimediální online kurzy češtiny na úrovních A1–B1
  • přesné pokrytí dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR)
  • odbornou asistenci – součástí všech kurzů je asistence tutora
  • individuální konzultace – prezenční nebo přes Skype
  • online kurzy s pěti zprostředkujícími světovými jazyky – angličtinou, ruštinou, španělštinou, francouzštinou a němčinou