Lidové kroje v České republice

01. 03. 2021 31. 05. 2021 Galerie na Plotě

České Centrum Tel Aviv a Muzeum "Ostrov lidových krojů" srdečné zvou na výstavu Lidové kroje v České republice. Výstava představí ukázku lidových krojů z Čech, Moravy a Slezska a bude k vidění denně v „Galerii Na Plotě“ v Českém Centrum Tel Aviv.

Lidové kroje v České republice

Lidovým krojem nazýváme ve střední Evropě historické oděvy venkovanů. V České republice jsme schopni sledovat vývoj oblečení selského obyvatelstva zhruba od 17. století. Na většině území byly lidové kroje postupně odkládány a zanikaly zejména ve druhé polovině devatenáctého století až do začátku století dvacátého.

Pro území České republiky je charakteristická velká různorodost a početnost krojových oblastí. Důvodů této variability bylo mnoho, ale za rozhodující faktor lze považovat relativní izolovanost a imobilitu jednotlivých skupin obyvatelstva. Selský lid byl díky pravidlům nevolnictví (do roku 1781) a následně poddanství (do roku 1848) pevně právně spojen s půdou a nesměl se stěhovat jinam. Díky těmto okolnostem se uvnitř hranic panství (dominantně v Čechách) a farností (dominantně na Moravě) postupně pod vlivem místně dostupných technologií, materiálů, děděných zvyklostí, relativní chudoby či bohatství a současně prostředím lokální lidské invence a kreativity, vyvinuly unikátní krojové typy, charakteristické pro danou oblast. Lidové kroje měly svůj vrchol zralosti na většině území ČR ve druhé polovině 19. století.

Různorodost se promítala i do oděvních doplňků, obuvi, šperků a ozdob. Najdeme ji však i v architektuře, předmětech denní potřeby, nářadí, ale i v nehmotných projevech, hudbě, písních, tancích, pohádkách, slavení svátků, v příslovích apod.

Pokud přijdete do České republiky, můžete se s lidovými kroji setkat na mnoha místech ještě dnes. Lidé (zejména na Moravě) si udrželi ke krojům vřelý vztah a mnohde se k nim v různých podobách vrací. Není žádnou zvláštností, že se při příležitostech lidových slavností, svátků, svateb a veřejných setkání odívají lidé do svých krojů a s hrdostí se tak hlásí ke svým kořenům.

Připravili jsme pro vás ukázku lidových krojů z Čech, Moravy a Slezska tak, abyste mohli, byť na velmi omezeném vzorku šestnácti regionů (celkem jich je v ČR kolem stovky), obdivovat krásu, zdobnost, nápaditost a důstojenství našich předků. Potěšte svoje oko tou nádherou!

Muzeum "Ostrov lidových krojů"

Muzeum Ostrov lidových krojů disponuje největší soukromou sbírkou historických venkovských oděvů v České republice.

Unikátní expozice je úplně první veřejnou prezentací všech krojových oblastí České republiky. Lidové kroje jsou projevem lidové kultury 19. století, proto v Muzeu Ostrov lidových krojů najdete především exponáty z tohoto období. Jsou zde zastoupeny všechny významnější regiony česky i německy mluvících Čechů, Moravanů a Slezanů.


Místo konání události
Partneři této události

Informace o události

  • Název události: Lidové kroje v České republice
  • Datum: 01. 03. 2021 31. 05. 2021
  • Místo konání: Galerie na Plotě
  • Adresa: Zeitlin St 23, Tel Aviv-Yafo, Israel

Podobné události